Transzferár képzés nemzetközi jogi gyakorlata

Transzferár képzés nemzetközi jogi gyakorlata

A transzferár képzés adójogi szabályait minden egyes ország a saját belföldi jogszabályai és eljárásai alapján dolgozza ki és ülteti át a gyakorlatba. Tehát nincsenek kötelező nemzetközi adójogi előírások (csupán ajánlások), mivel az egyes országok adórendszere jelentősen különbözik egymástól és azok szuverenitása sérülne az egységes szabályozás által.

Egy olyan vállalatcsoportnál azonban, ahol a tagok több különböző országban is jelen vannak, előfordulhat olyan helyzet, mely a csoport kettős adóztatáshoz vezethet. Például ha az egyik ország adóhatósága megállapítást tesz, mely kihatással van a csoport más országban lévő tagjára, és a másik ország adóhatósága nem fogadja el ugyanazt a transzferár képzést.

Ezért az adóhatóságoknak tekintettel kell lenniük a szokásos piaci ár elvére, a saját jogi gyakorlatuk más országokra való hatására és törekedniük kell az egymás közötti együttműködésre.

Az egyes országokban az adójogi gyakorlat általában kiterjed

  • a kettős adóztatást elkerülő illetve csökkentő lehetőségek igénybevételének szabályozására (pl. forrásadóztatás),
  • a jogkövető magatartás elősegítését biztosító támogatásra (pl. állásfoglalások, tájékoztatók),
  • a jogsértő magatartástól elrettentő intézkedések megtételére.

Az OECD tagországoknál az ellenőrzési gyakorlat jelentős eltéréseket mutat. Természetesen ez sok mindentől függ, pl. az ország méretétől, a nemzetközi kereskedelem szintjétől, a történelmi háttértől, stb. Abban mindenesetre megegyezhetünk, hogy minden államban a transzferár képzés ellenőrzése speciális kihívást jelent a revizorok számára.

Alapos vizsgálat alá kerülhet az ügylet háttere és körülményei, az összehasonlítható ügyletek jellege, a piaci adatok és iparági információk; ezek mind olyan tényezők, melyek kifejtését és bemutatását nem szabad elhanyagolni a dokumentációban. A speciális szaktudást és gyakorlatot igénylő ellenőrzési feladatok miatt több országban – így hazánkban is – már létrejött egy olyan revizori csoport, melynek tagjai kifejezetten mélyen és alaposan ismerik a transzferár képzés vetületeit.

A gyakorlatban már sokszor a kiválasztott transzferár képzési módszert is megváltoztathatják az adóellenőrzés során, ha az nem kellően megalapozott, és így többszörös nehézségekkel nézhet szembe az adózó. A transzfer árazás nem egzakt tudomány és általában nem áll rendelkezésre egy adott pontos piaci ár. Inkább egy becsült szokásos piaci ártartomány lehet alkalmazandó a legtöbb esetben. A becslések alapja is szubjektív és az adózó a jóhiszeműsége ellenére is kerülhet olyan helyzetbe, hogy hosszadalmas jogi procedúrán keresztül tudja csak bizonyítani helyes eljárását.

Ahogyan az ellenőrzési gyakorlat, úgy a bizonyítási kötelezettség szabályai is eltérőek az egyes országokban. A bizonyítási teherrel következő bejegyzésünkben foglalkozunk.

Kérdéseit itt felteheti!

Új hozzászólás beküldése

A mező tartalma nem nyilvános.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

További információ a formázási lehetőségekről