NAV ellenőrzés 2013 - Kiemelt események II. rész

Transzferár-kapcsolt vállalkozások ellenőrzése

2013-as NAV ellenőrzésekről szóló blogsorozatom előző részében elkezdtem megvizsgálni azokat az eseményeket, amelyekre különösen figyelnünk kell. Most folytatom a kockázatos ügyek bemutatását.

Kapcsolt vállalkozások közötti árképzés

A társasági és osztalékadót érintő utólagos ellenőrzések során továbbra is lényeges adózási kockázatot képvisel a kapcsolt vállalkozások közötti árképzés, különösen, ha az ügyletek által az egyik vállalkozás tartósan veszteséges lesz. Az adózók több esetben mesterséges cégműveletekkel, kiugróan magas, gazdaságilag indokolatlan késedelmi kamat, kötbér kikötéssel kívánják megteremteni az adóelkerülés feltételeit, céljuk gyakran az adókötelezettség olyan vállalkozáshoz telepítése, amely nem rendelkezik elegendő vagyonnal az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez.

Kapcsolt vállalkozások együttes ellenőrzése

Az előzőek szerinti adózói magatartásokkal szembeni hatékony adóhatósági fellépésként célszerű a cégcsoporthoz tartozó valamennyi belföldi illetőségű leányvállalatot lehetőség szerint egy időben, azonos vizsgálati szempontok alapján ellenőrzés alá vonni.

Nagy értékű eszközök, készletek 

Hangsúlyos a jelentős összegű befektetett eszköz megszerzésének ellenőrzése. Ebben a körben a piaci értékük helytelen meghatározására és az ezek alapján tévesen számított értékvesztésre tekintettel vizsgálandó a jelentős nagyságrendet képviselő ingatlanok megszerzése. Az ellenőrzésnek fokozott gondossággal kell eljárnia, ha a vállalkozás immateriális javakra, tárgyi eszközökre terven felüli értékcsökkenést; követelésekre, készletekre, értékpapírokra, tulajdoni részesedést jelentő befektetésekre nagy összegű értékvesztést számolt el.

Nagy összegű igénybe vett szolgáltatások

Vizsgálandó – és nem csak a társasági adó, de az általános forgalmi adó kötelezettség szempontjából sem figyelmen kívül hagyható – tényező a nagy összegű igénybe vett szolgáltatás elszámolása – különösen, amelynek elvégzéséhez az igénybe vevő vállalkozás maga is megfelelő személyi állománnyal rendelkezik –, valamint az árbevételhez viszonyítva magas összegű közvetített szolgáltatás.

Innovációs járulék

A rendelkezésre álló vizsgálati tapasztalatok igazolják a 2011. évvel bezárólag érvényesíthető innovációs járulék kötelezettség csökkentés jogszerűségének körében végzett ellenőrzések kiemelt fontosságát.

Szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás vonatkozásában folytatott ellenőrzések hatékonyságát támogatja a gyakorlati képzés szervezésére jogosult hozzájárulásra kötelezettekről, valamint a tanulószerződésekről vezetett kamarai nyilvántartások állami adóhatóság által is megismerhető adatainak hasznosítása.

TB fizetés, fekete foglalkoztatás

Célkitűzésként szolgál a járulékfizetésre kötelezett személyek adókötelezettsége teljesítésének elősegítése, illetve adóhatósági eszközökkel történő kikényszerítése. A jövőben sem csökkenhet a fekete foglalkoztatás visszaszorítására irányuló ellenőrzések fontossága a visszaéléssel leginkább érintett szektorok tekintetében. A be nem jelentett alkalmazott esetében – ennek jogkövetkezményei mellett – az adók és járulékok utólagos megállapítása elengedhetetlen.

Magas fokú szakismeretet igénylő minimálbéres munkakörök

A járulék kötelezettségen kívül a személyi jövedelemadó, a társasági adó és az általános forgalmi adó kötelezettség szempontjából is indokolt a nagyfokú szakismeretet igénylő munkakörben minimálbérrel bejelentett alkalmazottakat foglalkoztatók fokozott ellenőrzése.

Hamarosan jelentkezem a 2013. évi ellenőrzésekről szóló sorozat utolsó részével.

Új hozzászólás beküldése

A mező tartalma nem nyilvános.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

További információ a formázási lehetőségekről