Mit tartalmazzon egy önálló transzferár nyilvántartás?

Önálló transzferár nyilvántartás

Mit kell, hogy tartalmazzon az önálló nyilvántartás?

Először is bemutatjuk, mely elemek képezik az önálló nyilvántartás részeit sorban, annak felépítésének megfelelően. Ezt követően - következő blogbejegyzésünkben - csoportosítjuk azokat a típusuknak (adat vagy szöveges elemzés) megfelelően.

Az önálló nyilvántartás részei:

A) Az ügyletben részt vevő kapcsolt vállalkozások adatai:

1. neve
2. székhelye
3. adószáma vagy annak megfelelő azonosítója
4. a (3) pontbeli adatok hiányában cégjegyzékszáma és a cégjegyzékét vezető bíróság (hatóság) megnevezése és székhelye

 

B) A szerződés tartalmának bemutatása:

1. a szerződés tárgya
2. a szerződés megkötésének és módosításának időpontja
3. a szerződés időbeli hatálya
4. a teljesítés módja, feltétele

C) A szerződés tárgyául szolgáló termék, szolgáltatás jellemzői, pl.:

1. fizikai jellemzői
2. minősége
3. mennyisége
4. jellege
5. terjedelme

D) A funkcionális elemzés

E) A piac meghatározása és jellemzői, pl.:

1. piacnagysága
2. a piac liberalizáltsága
3. az eladók viszonylagos versenyhelyzete
4. helyettesítő áruk, szolgáltatások elérhetősége

F) Az összehasonlításhoz felhasznált adatok

1. meghatározása
2. forrása
3. kiválasztásának menete
4. ezek indoka

G) Összehasonlítható termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó

1. tények
2. körülmények

H) A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazott módszer

1. megnevezése (egyéb módszer alkalmazása esetén annak jellemzői)
2. kiválasztásának indokai

I) Az összehasonlított ügyletek és az ellenőrzött ügylet

1. közötti eltérések
2. az emiatt szükséges kiigazítás (ha az összehasonlíthatóságot meghatározó tényezők tekintetében az árat befolyásoló eltérések vannak, és az eltérések a választott módszer keretei között megbízható módon számszerűsíthetők)

J) Az összehasonlítható termékek, szolgáltatások alapján számított szokásos piaci

1. ár
2. árrés
3. haszon
4. egyéb érték vagy azok tartománya

K) A nyilvántartás

1. elkészítésének időpontja
2. módosításának időpontja

L) szerződés tárgyában folyamatban lévő vagy lezárt, a szokásos piaci ár megállapításával összefüggő bírósági, hatósági eljárással kapcsolatban tartalmazza

1. a bíróság, a hatóság megnevezését, székhelyét (külföldi állam esetén annak megnevezését is) és az ügy számát
2. az eljárás megkezdésének és lezárásának időpontját
3. a jóváhagyásra benyújtott, a hatóság által vitatott vagy a megállapított (jóváhagyott) szokásos piaci árat

Ezek tehát az önálló nyilvántartás részei a Transzferár Rendelet (22/2009. PM Rendelet) alapján. 

Nem tudja, hogyan kezdjen neki az önálló transzferár nyilvántartásnak?
Bármelyik részével kapcsolatban kérdése merült fel?
Segítünk!

zsuzsa.lakatos@taxrevolutions.hu
+36.70.619.2921
http://taxrevolutions.hu/kapcsolatfelvetel

Új hozzászólás beküldése

A mező tartalma nem nyilvános.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

További információ a formázási lehetőségekről