Internetadó - adószakértői szemmel

Internetadó Tax Revolutions

Hogyan látja az internetadót egy adószakértő? Mit tartalmaz pontosan a jogszabály módosítási tervezet? Milyen hatásokkal számolhatnak a vállalkozások az internetes kereskedelemben?

Az internetadót tartalmazó jogszabály a távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény, melynek módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/1705.) 2014. október 21-én ismerhettük meg.

Milyen változások léphetnek életbe a távközlési adó esetében, hogyan kerülhet bele a törvénybe az internetadó?

Nézzük meg pontról pontra a tervezett változásokat. (A paragrafus szám a módosító törvény javaslat paragrafus számát jelöli.)

148. § A távközlési adóról szóló 2012 . évi LVI . törvény (a továbbiakban : Tktv.) 1. §-ának 1 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
(E törvény alkalmazásában.)
„1. távközlési szolgáltatás: ..
b) internet-hozzáférés szolgáltatás (a továbbiakban: internet-szolgáltatás) ;”
 
Új elem: távközlési szolgáltatásként jelenik meg az internet-szolgáltatás is.
 
149. A Tktv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„4. § .. (2) Az adó alapja internet-szolgáltatás esetén az előfizető vagy az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti felhasználó által lebonyolított, gigabyte-ban kifejezett adatforgalom.”
 
Új elem: a teljes (2) bekezdés, mely arról szól, hogy az internet-szolgáltatásnál megjelenő adatforgalom az adó alapja. De vajon mi az az adatforgalom? Erre hamarosan visszatérünk.
 
150. § A Tktv. 5 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„5. § ... 
(3) Az adó mértéke a 4. § (2) bekezdése szerinti adóalap esetén 150 Ft/megkezdett gigabyte.
 
(4) Csökkenthető az adóalany által fizetendő havi adó az adó-megállapítás hónapját megelőzően utoljára benyújtott társasági adóbevallásban bevallott és megfizetett — 12 hónapnál rövidebb adóévről benyújtott bevallás esetén napi időarányosítással évesített — társasági adó egy tizenketted részével.”
 
Új elem: a teljes (3) bekezdés, mely szerint 150 Ft az adó mértéke minden megkezdett gigabyte adatforgalom után. Felső határról nincsen szó a jogszabály tervezetben az internetadóra vonatkozóan! Felső határ csak a telefonszolgáltatás esetén került megállapításra. 
 
Új elem: a teljes (4) bekezdés, mely arról szól, hogy a fizetendő havi adó az előző évi társasági adó 1/12-ed részével csökkenthető.
 
151. § A Tktv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„7. § A szolgáltató az adót havonta a hívást, üzenetküldést, adatforgalom lebonyolítását követő második hónap 20. napjáig állapítja meg, az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bevallja és megfizeti.” 
 
Ebben a bekezdésben lényegi változást nem láthatunk, bekerült az "adatforgalom" szó.
Tax Revolutions Konferencia 2014.

Milyen hatást gyakorolhat az internetadó az internetes kereskedelemre?

A teljesség igénye nélkül néhány hatást szeretnék kiemelni, és további gondolatébresztő kérdést bemutatni.

1. Mi az az adatforgalom?

Hiába kerestem a szó definícióját, sajnos a távközlési adóról szóló törvényben nem találtam meg, de még a háttér jogszabályként megjelölt elektronikus hírközlésről szóló törvényben sem leltem fel. Némi internetes kereséssel a következő fogalmat találtam meg, amit nem távközlési vállalat tett közzé.

Adatforgalom: Az adatforgalom minden adatmozgás a hálózaton (fel- és letöltés együttesen vagy külön-külön). Az adatforgalom meghatározása során általában a letöltési forgalmat veszik alapul. (forrás)

2. Egyszer értékesítek, de duplán adózok?

Nézzünk egy olyan példát, amikor egy vállalkozás a saját tárhelyére feltöltött videot értékesíti ügyfelei számára, akik egy kód birtokában tölthetik le a videot a saját gépükre vagy mobiltelefonjukra. Ebben az esetben mind a feltöltésért, mind a letöltésért fizetnie kell mindkét résztvevő félnek, holott egyetlen termékértékesítés történt..

3. Áfát is kell fizetni az internetadóra?

Vélhetően igen,mivel az eddigiekben működő távközlési adóra is megfizetjük. Tehát rögtön 150 Ft + ÁFA összeggel számolhatunk gigabájtonként.

4. Milyen iparágakat, értékesítési csatornákat érinhet többek között hátrányosan a netadó? Például:

  • internetes (online) oktatási formákat, e-learninget
  • felhőszolgáltatást alkalmazókat és forgalmazóikat
  • netbankot használókat
  • internetes újságírást, magazinkiadást
  • webáruházakat üzemeltetőket, webshop tulajdonosokat

Várjuk, hogyan tovább, mi kerül elfogadásra, lesz-e felső határa az internet adónak és mindez hogyan fogja majd befolyásolni az egyes vállalkozások életét.

Kép: Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

Új hozzászólás beküldése

A mező tartalma nem nyilvános.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

További információ a formázási lehetőségekről