Country-by-Country report - Bejelentési kötelezettség

Country-by-Country report

A multinacionális vállalatcsoportba tartozó magyar társaságokat érintheti az országonkénti jelentéstételi kötelezettség (Country-by-Country report), vagy az ezzel kapcsolatos bejelentés 2017.12.31-i határidővel.

Az aktuális feladatokról elkészítettünk egy tájékoztatót, mely letölthető az alábbi linkeken magyar - angol és magyar - német nyelven. Javasolt a tájékoztatókat kiküldeni az anyavállalat részére, ha még nem történt egyeztetés ez ügyben, és pontosan tisztázni a magyar céget érintő feladatokat.

Magyar - Angol nyelvű tájékoztató letöltése

Magyar - Német nyelvű tájékoztató letöltése

A legtöbb esetben a cégcsoport külföldi tagvállalata elkészíti a CbCr-t, és a magyar társaságnak csak le kell jelentenie a 17T201 nyomtatványon, hogy melyik tagvállalat (név, országkód) teszi ezt meg.

A bejelentést mind a 2016-os év, mind a 2017-es év tekintetében meg kell tenni, ha a cégcsoport konszolidált bevétele a megelőző évben eléri a 750 millió EUR-t.

A bejelentéseket 2017.12.31-ig kell megtenni, elmulasztásuk 20 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható!

Az Adóhatósággal egyeztetve a következő álláspont alakult ki. A 2016-os év tekintetében a nyomtatványt 2016.01.01-i hatályt, a 2017-es év tekintetében a 2017.01.01-i hatályt megjelölve kell kitölteni. Tehát a két évre külön-külön kell benyújtani a nyomtatványt.

A magyar tagvállalatnak ezeken azt kell bejelentenie (ha nem ő kötelezett a CbCr készítésére és benyújtására), hogy a 2016-os évre és a 2017-es évre melyik tagvállalat készíti el a CbCr-t.

A nyomtatvány B06 lapján a 24. rész kitöltéséhez az alábbiakat fontos figyelembe venni.

1. Magyar vállalat készíti el az országonkénti jelentést (CbCr-t)

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 43/O. § (1) bekezdése értelmében a MULTINACIONÁLIS VÁLLALATCSOPORT MAGYAR ADÓÜGYI ILLETŐSÉGŰ CSOPORTTAGJA nevének, székhelyének, adóazonosító számának feltüntetésével a VÉGSŐ ANYAVÁLLALATI, ANYAVÁLLALATNAK KIJELÖLT SZERVEZETI vagy a 43/N. § (2) bekezdése, illetve (4) bekezdése alapján ADATSZOLGÁLTATÁSRA KÖTELEZETT CSOPORTTAGI MINŐSÉGÉT, valamint a multinacionális vállalatcsoport adatszolgáltatási pénzügyi éve utolsó napját a multinacionális vállalatcsoport adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napjáig bejelenti az állami adóhatóságnak.

Tehát ha a magyar tagvállalat a végső anyavállalat, anyavállalatnak kijelölt szervezet, vagy adatszolgáltatásra kötelezett, akkor ezt be és a vállalatcsoport adatszolgáltatási pénzügyi éve utolsó napját kell jelentenie a 24. sorban (nincs mentesülés).

Ekkor, ha végső anyavállalat vagy anyavállalatnak kijelölt szervezet a magyar társaság, akkor 2017.12.31-ig a 16CBC nyomtatványt is be kell nyújtania.

2. Mentesülés az alapján, hogy más tagvállalat készíti el a CbCr-t

Az Aktv. 43/O. § (2) bekezdése alapján a MULTINACIONÁLIS VÁLLALATCSOPORT MAGYAR ADÓÜGYI ILLETŐSÉGŰ CSOPORTTAGJA nevének, székhelyének, adóazonosító számának feltüntetésével a VÉGSŐ ANYAVÁLLALATI, ANYAVÁLLALATNAK KIJELÖLT SZERVEZETI vagy a 43/N. § (2) bekezdése, illetve (4) bekezdése alapján ADATSZOLGÁLTATÁSRA KÖTELEZETT CSOPORTTAGI MINŐSÉGÉNEK HIÁNYÁT, valamint az országonkénti jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásra kötelezett szervezet nevét és adóügyi illetőségét az (1) bekezdésben meghatározott időpontig bejelenti az állami adóhatóságnak.

Végső anyavállalati, anyavállalatnak kijelölt szervezeti vagy adatszolgáltatásra kötelezett csoporttagi minőség hiányában a multinacionális vállalatcsoport magyar adóügyi illetőségű csoporttagja az országonkénti jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét a 17T201T jelű bejelentő és változás-bejelentő nyomtatvány B-06. lapjának 24. pontjában tudja jelölni az „Adatszolgáltatásra nem kötelezett” kód választásával (és ekkor meg kell adnia a CbCr-t készítő tagvállalat nevét és országkódját).

3. Magyar vállalat készíti el a CbCr-t adatszolgáltatásra kötelezettként

A „Mentesül az adatszolgáltatási kötelezettség alól a 45/F. § (3) bekezdése alapján” kód tekintetében az alábbiakról van szó.

Az Aktv. 45/F. § (3) bekezdése rögzíti,  hogy a multinacionális vállalatcsoport magyar adóügyi illetőségű csoporttagja a 43/O. § (1)-(2) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét először a multinacionális vállaltcsoport 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napját követő 12 hónapon belül teljesíti.

Az Aktv. 45/F. § (2) bekezdése szerint a csoporttag Aktv. 43/N. § (2) bekezdése, illetve (4) bekezdése szerinti kötelezettsége (adatszolgáltatásra kötelezetti minőség) először a 2017. január 1-jén vagy azt követően kezdődő adatszolgáltatási pénzügyi év tekintetében keletkezik. Tehát a 2016-os évre vonatkozó bejelentés során nem értelmezhető az Aktv. 43/N. § (2) bekezdése, illetve (4) bekezdése alapján adatszolgáltatásra kötelezett csoporttagi minőség. A 16CBC nyomtatványban e minőségek nem is választhatóak, majd csak a 17CBC nyomtatványban fognak szerepelni.

Az előzőek értelmében a 2016-os pénzügyi év tekintetében a mentesülés alapja az Aktv. 45/F. § (2) bekezdése, mivel ez a jogszabályhely rögzíti, hogy bár az adózónak a 2016-os év vonatkozásában be kell jelentkeznie, és – ha a kötelezetti minősége 2017-ben fennáll – 2017-ről ő is fog jelenteni, 2016-ról még nincs jelentéstételi kötelezettsége.

Kép: Image courtesy of rajcreationzs at FreeDigitalPhotos.net

Új transzferár szabályok

További információk és jelentkezés ide kattintva érhető el!

Új hozzászólás beküldése

A mező tartalma nem nyilvános.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

További információ a formázási lehetőségekről