Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások nyilvántartása

Transzferár - Alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások

A 2012-es évtől a korábbi egyszerűsített nyilvántartás helyébe lép az alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások nyilvántartása.

 Az alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatások

 • alacsony kockázattal járó,
 • rutinjellegű szolgáltatások, amelyeket
 • a nyújtó fél sem főtevékenységként nyújt, és az igénybe vevő fél fő üzleti tevékenységéhez sem kapcsolódik közvetlenül, és
 • a nyújtott illetve igénybe vett szolgáltatások szokásos piaci áron a 150 millió Ft-ot nem haladják meg, valamint
 • az igénybe vevő számára gazdasági vagy üzleti értékkel bírnak.

A 150 millió Ft-os értékhatár megállapításánál az összevonható ügyleteket természetesen itt is egybe kell számítani. A különböző jellegű, alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások nem tekintendőek összevonhatónak. Azt, hogy mi nem különböző jellegű szolgáltatás, nekünk kell alátámasztanunk, hogy a későbbiekben ebből ne legyen probléma.

A fenti feltételeknek megfelelő szolgáltatásoknak még két szűrőn át kell esniük, hogy lényegesen kevesebb adminisztrációval járjon a dokumentáció elkészítése:

 • a szolgáltatást nyújtó fél adóévi nettó árbevételének 5%-át ne haladja meg az értéke, és
 • szolgáltatást igénybe vevő fél adóévi üzemi költségeinek és ráfordításainak 10%-át se haladja meg, azzal
 • hogy ezt a nyilvántartást készítő adózó vonatkozásában kell vizsgálni.

Ha már ezeknek a feltételeknek is megfelelnek az ügyleteink, akkor – hogy ne legyen olyan egyszerű a dolog – még két feltétel van:

1. A szokásos piaci árat a költség és jövedelem módszerének alkalmazásával kell meghatározni. Ha ennek a módszernek az alkalmazása a szokásos piaci ártól eltérő ár megállapításához vezetne, akkor ez a lehetőség nem alkalmazható.

Költség és jövedelem módszer: amelynek során a szokásos piaci árat az önköltség szokásos haszonnal növelt értékében kell meghatározni (TAO. tv. 18.§. 2. bek. c. pont).

2. Az alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatásoknál szokásos piaci haszonkulcsnak minősül a 3% és 7% közötti tartományba eső haszonkulcs.

Ha ezen a tartományon kívül esik a haszonkulcs, akkor az adott szolgáltatás tekintetében összehasonlító adatokkal kell alátámasztani az alkalmazott haszonkulcs szokásos piaci jellegét. 

Mikor nem alkalmazható még ez a könnyítés?

Sajnos akkor sem, ha a vállalkozás az adóévben, vagy a megelőző két adóévben összehasonlítható körülmények között alacsony hozzáadott értékű szolgáltatást nem kapcsolt vállalkozása részére nyújtott vagy nem kapcsolt vállalkozásától vett igénybe, és a szolgáltatás ellenértéke alapján megállapítható, hogy a 3% és 7% közötti haszonkulcs alkalmazása a szokásos piaci ártól eltérő ár megállapítására vezetne.

Tehát alapos átvizsgálást igényel a témakör, de valószínűleg megéri az előzetes felkészülés, hiszen a hozadéka ezeknek a nyilvántartásoknak igen magas lehet mind időben, mind feladatok tekintetében.

Végezetül álljon itt egy felsorolásban azok a szolgáltatások, amelyek alacsony hozzáadott értékűnek minősülnek.

Alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatások nevesítése

I. Információs-technológiai szolgáltatások

1. IT-alkalmazás tervezés, fejlesztés (TESZOR 62.01.11)

2. IT-hálózatrendszer tervezése, fejlesztése (TESZOR 62.01.12)

3. Hardver-szaktanácsadás (TESZOR 62.02.10)

4. Rendszer-, szoftver-szaktanácsadás (TESZOR 62.02.20)

5. IT műszaki támogatás (TESZOR 62.02.30)

6. Számítógép üzemeltetés (TESZOR 62.03.1)

7. Hálózatüzemeltetés (TESZOR 62.03.11)

8. Egyéb információ-technológiai szolgáltatás (TESZOR 62.09)

9. Adatfeldolgozás, hosztingfelhasználási és egyéb IT-insfrastrukturális szolgáltatás (TESZOR 63.11.1)

II. Ingatlanügyletek

1. Ingatlankezelés (TESZOR 68.32)

III. Szakmai, tudományos, kutatási, műszaki tevékenység

1. Jogi tevékenység (TESZOR 69.10.1)

2. Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (TESZOR 69.2)

3. Fordítás, tolmácsolás (TESZOR 74.3)

4. Piackutatás: mennyiségi felmérés (TESZOR 73.20.12)

5. Piackutatás: minőségi felmérés (TESZOR 73.20.11)

IV. Oktatási tevékenység

1. Nyelvoktatás (TESZOR 85.59.11)

2. Informatikai oktatás (TESZOR 85.59.12)

3. Egyéb szakmai oktatás (TESZOR 85.59.13)

4. Oktatást kiegészítő tevékenység (TESZOR 85.6)

V. Adminisztratív szolgáltatások

1. Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás (TESZOR 82.1)

2. Egyéb postai, futárpostai tevékenység (TESZOR 53.20.1)

VI. Szállítás, szállítmányozás, rakományozás, raktározás, tárolás

1. Raktározás, tárolás (TESZOR 52.1)

2. Rakománykezelés (TESZOR 52.24)

3. Közúti áruszállítás (TESZOR 49.41.1)

4. Egyéb közúti áruszállítás (TESZOR 49.41.19)

5. Szállítmányozás (TESZOR 52.29.1)

6. Szállítást kiegészítő tevékenység (TESZOR 52.2)

7. Egyéb szállítmányozás (TESZOR 52.29.1)

8. Egyéb rakománykezelés (TESZOR 52.24.19)

VII. Egyéb

1. Egyéb szálláshelyszolgáltatás (TESZOR 55.9)

2. Üzemi étkeztetés (TESZOR 56.29.2)

3. Őrző-védő szolgáltatás (TESZOR 80.10.12)

Új hozzászólás beküldése

A mező tartalma nem nyilvános.
 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

További információ a formázási lehetőségekről