Transzferár 2012

Transzferár 20122012-től a belföldi vállalkozás és annak külföldi telephelye közötti ügyletekre jelentek meg kedvező változások.

Év elejétől már nem csak a kapcsolt vállalkozási viszony létrejöttét, hanem a megszűnését is be kell jelenteni az Adóhatóság felé a változást követő 15 napon belül, 500.000 Ft-os mulasztási bírság terhe mellett.

Újabb szigorítás, hogy ismételt transzferár nyilvántartással kapcsolatos mulasztás esetén a kiszabható bírság 4 millió Ft is lehet.

A Transzferár Rendelet is számos ponton módosult, viszont ezek már könnyítések és az adminisztrációs terhek csökkentését célozzák.

Új mentesítési jogcímek jelentek meg, valamint bevezetésre került az „alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások nyilvántartása” fogalom, melybe tartozó ügyletekre szintén számos egyszerűsítés vonatkozik.