Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások fogalmaA kapcsolt vállalkozások fogalma az elmúlt években megváltozott. Mi most a legfrissebb szabályozással szeretnénk bemutatni, kik minősülnek kapcsolt vállalkozásoknak.

Fontos figyelmet fordítani arra, hogy egy ellenőrzésnél az elévülési idő (általában 5+1 év) alatt bármelyik évet vizsgálhatják a revizorok.

A transzferárazás szempontjából fontos definíciót a Tao törvény (1996. évi LXXXI. törvény) tartalmazza.

Kapcsolt vállalkozás:

a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,

b) az adózó és az a személy, amely az adózóban közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,

c) az adózó és más személy, ha harmadik személy közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik

azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni;

d) a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll;

e) az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll;

f) az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg.

Mit jelent a többségi befolyás?

Ezt pedig a Polgári Törvénykönyv mondja meg nekünk:

Többségi befolyás:

az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik.

Ennek tükrében érdemes tehát felmérni a szóban forgó vállalkozás tulajdonosi körét és annak további érdekeltségeit, valamint a vállalkozás egyéb üzletrészeit alaposan megvizsgálni.