Transzferár-ellenőrzések a kiemelt adózóknál

Transzferár ellenőrzés

A kiemelt adózók esetében még nagyobb hangsúlyt kapnak a transzferár ellenőrzések, az Adóhatóságon belül külön Ellenőrzési Főosztály végzi a szokásos piaci ár elvének betartását és a transzferár nyilvántartások ellenőrzését az adózóknál. Cikkünkben bemutatjuk a legfontosabb tényeket a NAV által kiadott adatok alapján.

A Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóság (KAVFIG) 2014. évi tevékenységéről szóló kiadványa számost olyan érdekes és hasznos információt tartalmaz, melyekről kiemelt és nem kiemelt adózóként is fontos informálódnunk, különösen akkor, ha érintettek vagyunk a transzferárazás, illetve a kapcsolt vállalkozások adókockázataiban.

Hány kiemelt adózó van Magyarországon?

A kiemelt adózói körhöz 2014. december 31-én 730 élő, 37 technikai megszűnt, 21 felszámolás és 10 végelszámolás alatt lévő gazdálkodó tartozott. Az élő adózók számából 35 db csoportos áfaalany működött az adóigazgatóságon, ezen adózói kört érintően a benyújtott kérelmek (kiválási, csatlakozást engedélyező) száma az év során 75 db volt.

 

Mennyi adóbevételt hoznak a kiemelt adózók?

A Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósághoz (Főigazgatóság, KAVFIG) tartozó adózóktól – a 2014. évi pénzforgalmi adatok alapján – összességében 4138,5 Mrd Ft folyt be a központi költségvetésbe, amely közel 40%-os részarányt képviselt az országos teljesítésből. A kiemelt adónemek és járulékok nettó bevételeinek jelentősebb része – mintegy 66,6%-a – a három főbb adónemből származott, így személyi jövedelemadóból, társadalombiztosítási járulékokból, valamint a dohány- és import áfát is tartalmazó általános forgalmi adóból együttesen 2755,1 Mrd Ft bevétel érkezett a Főigazgatóság szakmai felügyelete alá tartozó igazgatóságok adózói körétől. A főbb adónemek közül összegszerűen és arányában is a legnagyobb súlyt az általános forgalmi adó képviselte.

 

Mekkora összeget hajtott be a NAV a kiemelt adózóktól?

A KAIG végrehajtási szakterületei két eltérő adózói csoport (a kiemelt, illetve a különös hatásköri adózók) hátralékának beszedésével foglalkoznak, amely tevékenységet jelentős mértékben meghatározza az adózói körök sajátossága. Az adóigazgatóság a beszámolási időszakban 863 db inkasszót adott ki, 72,6 Mrd Ft értékben, emellett 1520 jövedelemletiltást
kezdeményezett 490 millió Ft összegben, valamint 7146 esetben egyéb végrehajtási cselekményt foganatosított, amely közel 21,9 Mrd forintot jelentett. A végrehajtási cselekmények összetételében, a kiemelt adózók esetében az inkasszó, a különös hatásköri adózóknál pedig a munkabérletiltás, illetve az egyéb végrehajtási cselekmények foganatosítása volt jellemző.

A behajtási tevékenység eredményeképpen a KAIG a beszámolási időszakban megközelítőleg 17,9 Mrd Ft bevételt realizált, amelyből 16,8 Mrd Ft az adó-, 839 millió Ft a járulék-, valamint 200 millió Ft az illetékbevétel volt, a vámbevétel pedig 11 millió forintot tett ki.

Hogyan ellenőrzi a NAV a transzferárakat?

A KAIG-on a transzferárra vonatkozó vizsgálatokat az átfogó ellenőrzéseket lefolytató revizorok végzik, akik az elmúlt évek gyakorlata alapján áttekintik a vizsgált adózó transzferár-nyilvántartásait, valamint transzferárazási gyakorlatát. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy ennek vizsgálatára speciális szaktudásra van szükség, akkor bevonják az ellenőrzésbe a transzferár-szakterület munkatársait is.

2014. évben a Szokásos Piaci Ár-megállapítási és Transzferár Ellenőrzési Főosztály 30 kiemelt jelentőséggel bíró vizsgálatot kezdett meg, így összesen az áthúzódó revíziókkal együtt a beszámolási időszakban 45 db átfogó adóellenőrzés keretében folytatott transzferár-ellenőrzést.

Hány esetben éltek a vállalkozások az APA kérelemmel?

A szokásos piaci ár adóhatóság általi előzetes megállapítására vonatkozóan (Előzetes Ár-megállapítási Kérelem/Advanced Pricing Agreement – APA) a beszámolási időszakban összesen 32 APA-eljárás volt folyamatban, amelyből 18 db az előző évről húzódott át. Valamennyi társaság egyoldalú eljárásban, és szinte kivétel nélkül ötéves – egy esetben hároméves – időtartamra kérte a szokásos piaci ár/ártartomány megállapítását. A kérelmek
jellemzően ártartomány megállapítására irányultak. Az APA rendelet előírásait követve a szakterület folyamatosan vezeti az APA-kérelmek nyilvántartását, elvégzi a NAV Informatikai Intézete által küldött folyószámla-egyeztetést, valamint a téves befizetésekkel kapcsolatos intézkedést a díjvisszafizetésről.

Milyen szakmai munkálatokban vettek részt a NAV transzferárazással foglalkozó szakemberei?

Emellett a főosztály feladatkörébe tartozik a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kölcsönös egyeztetési, valamint választott bírósági eljárások lefolytatása. A szakterület 2014. évben – az előzőekben említett tevékenységei mellett – közreműködött az üzleti adatbázisok vonatkozásában működtetett NAV szakmai konzulensi rendszerrel kapcsolatos országos koordinációs és információ-szolgáltatási feladatok ellátásában, valamint képviselte az adóhatóságot több, transzferár témában tartott hazai és nemzetközi
szakmai rendezvényen.

2014 októberében a szakterület vezetője részt vett az Európai Bizottság Adózás és Vámunió Főigazgatósága (Directorate General Taxation and Customs Union, röviden DG TAXUD) szervezésében, Brüsszelben megrendezésre került („Nemzetközi Transzferár Fórum”: Joint Transfer Pricing Forum, röviden JTPF) nemzetközi szakmai konferencián. A Fórum programját az arbitrációs eljárások hatékonyságának növelése céljából összeállított jelentéstervezet megtárgyalása, valamint az Európai Unió kapcsolt vállalkozások transzferár-dokumentációjára vonatkozó magatartási kódex (EU TPD) felülvizsgálatának kérdésköre képezte.

A transzferár-szakterület két munkatársa részt vett az Adóigazgatóságok Európai Szervezete (IOTA) által, a transzferárazás témakörében szervezett, a svájci Biel-ben tartott esettanulmányi munkacsoportülésen, ahol az előzetesen megküldött anyagok alapján felkérést kaptak egy jogeset prezentálására.

A szakterület véleményezte a Nemzetgazdasági Minisztérium Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztálya által, az OECD Modellegyezmény alapulvételével kötött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló adóegyezmények szerinti kölcsönös egyeztető eljárással kapcsolatosan kiadni kívánt tájékoztató tervezetét.

Ezen felül szakmai véleményt készített egy kiemelt könyvvizsgáló társaság a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz benyújtott beadványával kapcsolatban, amely az egyik ügyfelének „Clearview projekt”-jének transzferár-szabály értelmezésére vonatkozott.

Közreműködött továbbá az OECD Adóigazgatási Fórumának (FTA) a tagállamok adóhivatali elnökei részére 2014 októberi időponttal, dublini helyszínnel megrendezett találkozójához kapcsolódó háttéranyag összeállításában. A brit adó- és vámhatóság – az informatikai adatbázisok alkalmazása multinacionális vállalkozások külföldi üzleti aktivitásának feltárása témakörben –, valamint a bolgár adó- és vámhatóság – az adóhatósági transzferár-ellenőrzési tevékenység szervezete és irányítása témában – feltett kérdései alapján küldött IOTA szakmai kérdőív megválaszolásában is részt vettek a főosztály munkatársai.

A KAIG a transzferár-szakterület bevonásával közreműködött az elektronikus adatok, információk, nyilvántartások adóhatóság részére történő rendelkezésre bocsátásának, másolásának, elektronikus úton történő ellenőrzésének szabályairól szóló NGM rendelettervezet kidolgozásában, illetőleg annak a Standard Audit File for Tax magyarországi specifikációjában.

Forrás: Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóság 2014. évi beszámolója

Cikkem 2016.04.07-én jelent meg az Adó Online oldalán.

 

Új hozzászólás beküldése

A mező tartalma nem nyilvános.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

További információ a formázási lehetőségekről