2013-as transzferár dokumentációk elkészítése

Transzferár nyilvántartás 2013

Az évzárási feladatok és a könyvvizsgálat során általában felmerül a lezárandó évhez tartozó transzferár dokumentációk összeállításának a kérdése. Több szempontból is fontos a határidőben történő elkészítés, nézzük meg, miért.

Amikor a könyvelés már áttekintésre és ellenőrzésre került, a mérlegbeszámoló összeállítása előtti egyik utolsó lépés a társasági adóbevallás elkészítése. A társasági adóbevallás szolgál arra, hogy a vállalkozás megállapítsa az adózás előtti eredményét, bemutassa az adózás előtti eredményt módosító tételeket és a módosított adózás előtti eredmény alapján a társasági adó kiszámított összegét.

Az egyik ilyen adózás előtti eredményt módosító tétel a társaság kapcsolt vállalkozásaival történt elszámolásaira vonatkozik. A társasági adó törvény (1996. évi LXXXI. törvény) 18.§. szerint ha a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerződésükben, megállapodásukban magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmaznak annál, mint amilyen ellenértéket független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének (a továbbiakban: szokásos piaci ár), a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetnek megfelelő összeggel az adózó - az e törvényben előírt más, az adózás előtti eredményt növelő vagy csökkentő jogcímektől függetlenül - adózás előtti eredményét csökkenti vagy növeli.

Mikor lehet csökkenteni az adózás előtti eredményt? Ha az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye nagyobb, mint a szokásos piaci ár alkalmazása mellett lett volna, és a vele szerződő kapcsolt vállalkozás belföldi illetőségű adózó, vagy olyan külföldi személy (az ellenőrzött külföldi társaság kivételével), amely az illetősége szerinti állam jogszabályai szerint társasági adónak megfelelő adó alanya, valamint rendelkezik a másik fél által is aláírt okirattal, amely tartalmazza a különbözet összegét.

Mikor kell növelni az adózás előtti eredményt? Ha az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna (kivéve, ha vele magánszemély nem egyéni vállalkozóként kötött szerződést).

A társasági adóbevallás helyes összeállításához meg kell vizsgálni a kapcsolt vállalkozásokkal az adóévben megvalósult teljesítéseket és azok árazásának piaci jellegét. Figyeljük meg, hogy a jogszabály szerint a fenti módosító tételt függetlenül minden más adózás előtti növelő vagy csökkentő jogcímtől függetlenül kell alkalmazni.

Tehát ha például ingyenes szolgáltatásnyújtás valósult meg kapcsolt vállalkozások között, gondolnunk kell arra is, hogy rendelkezik-e a juttató a másik cég arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a kapott támogatás bevételként elszámolt összege nélkül számítva adózás előtti eredménye nem lesz negatív. Ha nem áll rendelkezésre ilyen nyilatkozat, akkor kétszeresen kell például társasági adó alapot növelni az ingyenes szolgáltatás piaci értékével.

Bár a transzferár nyilvántartásokat nem minden kapcsolt ügyletre vonatkozóan kell elkészíteni, de a fentiek miatt az árazás szokásos piaci jellegét minden ügyletre szükséges megvizsgálni.

A 2013-as évtől kezdődően a 22/2009. PM rendelet szerint nem terheli az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség a kapcsolt vállalkozásokat, ha a szerződés alapján történő teljesítések értéke az adóévben (ÁFA nélkül számított) szokásos piaci áron az 50 millió forintot nem haladja meg, azzal, hogy az értékhatár megállapításánál - az összevonás tényétől függetlenül - az e rendelet szerint összevonható szerződések alapján történő teljesítések értékét együttesen kell figyelembe venni.

Tehát valószínűsíthető, hogy lesznek olyan ügyletek, amelyekre eddig kellett transzferár nyilvántartást készíteni, azonban 2013-tól az ügylet mentesül e kötelezettség alól. Az ügyletek hiánytalan felmérése továbbra is az egyik legfontosabb szempont, mivel a transzferár dokumentációk határidőben történő elkészítésének elmulasztása illetve hiányos összeállítása ügyletenként 2 millió Ft-os mulasztási bírsággal sújtható.

A transzferár dokumentációk elkészítésének a határideje a 2013-as évről szóló társasági adóbevallás benyújtása, de legkésőbb 2014. május 31-e.

A transzferár dokumentációk elkészítésében, aktualizálásában, a kötelezettségek felmérésében szívesen állunk rendelkezésére a +36-70-619-2921-es telefonszámon illetve a Kapcsolat menüpontban található egyéb elérhetőségeken.

Új hozzászólás beküldése

A mező tartalma nem nyilvános.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

További információ a formázási lehetőségekről