NAV előírásainak megfelelő transzferár nyilvántartás

Transzferár dokumentációk készítése, felülvizsgálata

Szolgáltatásaink:

  • 32/2017. NGM rendelet előírásainak megfelelő transzferár nyilvántartás helyi dokumentum (local file) és fődokumentum (master file) elkészítése;
  • külföldi tagvállalat által elkészített fődokumentum (master file) ellenőrzése, szakvélemény készítése;
  • benchmark tanulmányok, adatbázis kutatások elkészítése (transzferár nyilvántartás készítésével együtt érhető el);
  • csoporton belüli tranzakciókhoz kapcsolódó transzferár tanácsadási feladatok ellátása (transzferár nyilvántartás készítése mellett vehető igénybe).

A nyilvántartások típusai:

  • helyi dokumentum (local file)
  • fődokumentum (master file)

Érdeklődését ide kattintva küldheti el.

Transzferár szabályozás

Mit jelent a transzferár nyilvántartási kötelezettség?

A transzferár dokumentáció készítési kötelezettség egy előírás, amelyet a Társasági adó törvény (1996. évi LXXXI. törvény) tartalmaz. A transzferár nyilvántartás arra szolgál, hogy abban a kapcsolt vállalkozások rögzítsék az egymás közötti ügyletük tekintetében a szokásos piaci árat, az annak meghatározásánál általuk alkalmazott módszert, valamint az azt alátámasztó tényeket és körülményeket. Mindez azért fontos bemutatniuk, mert ha az általuk alkalmazott ár (transzferár) eltér a szokásos piaci ártól, akkor az eltérésnek megfelelő összeggel módosítaniuk kell a társasági adó alapjukat.

Kiknek kell Transzferár dokumentációt készíteniük?

A transzferár nyilvántartása minden piaci szereplő számára fontos, aki nem független féllel üzletel. Ha az Adóhatóság megállapítja, hogy ezekben az ügyleteiben nem piaci árat alkalmazott, akkor adóhiányra, mulasztási bírságra és egyéb következményekre számíthat. Tehát alátámasztani ilyen esetekben is szükséges.

Az előírások által nevesített klasszikus transzferár nyilvántartást pedig elsősorban a közép- és nagyvállalatoknak kell elkészíteniük, és folyamatosan vezetniük a kapcsolt vállalkozásaikkal kötött ügyleteik vonatkozásában. Ki minősül közép- és nagyvállalkozásnak?

Erre a Kis- és középvállalkozásokról szóló törvény (2004. évi XXXIV. törvény) az útmutatást, azonban maga a besorolás egy bonyolult folyamat, így ezzel mindenképpen külön kell foglalkozni, ha nem egyértelmű, hogy egy vállalat melyik csoportba tartozik.

Transzferár nyilvántartás készítésére kötelezett a vállalkozás-csoport:
- ha a csoport összesített létszáma meghaladja az 50 főt,
- ha az összesített létszám 50 fő alatti, de a csoport összesített Árbevétele vagy a Mérlegfőösszege meghaladja a 10 millió EUR-t.

Milyen következményekkel jár a Transzferár dokumentáció hiánya?

Az ART (adózás rendjéről szóló törvény) alapján a revizor minden egyes hiányzó transzferár nyilvántartásra 2 millió Ft-ig terjedő, 2023-tól 5 millió forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. A nyilvántartásokat ügyletenként kell elkészíteni. Ha már egyszer felszólított valakit az Adóhatóság egy ellenőrzés során, hogy mutassa be a hiányzó dokumentációkat, és ezt nem teszi meg, akkor pedig 4 / 10 millió Ft-ig terjedő bírságra is lehet akár számítani ügyletenként.

Ne hagyjuk figyelmen kívül, hogyha van is minden kapcsolt ügyletre nyilvántartás, de azokban akár egy apró hiányosság található, sajnos már az is több millió forintba kerülhet.

Szokásos piaci árazáshoz kapcsolódó adókockázatok összefoglalása

1. Transzferár nyilvántartás készítési kötelezettség megsértése: kapcsolt ügyletenként és évenként 2 mFt-ig / 5 mFt-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

2. Transzferár nyilvántartás formai kellékeinek megsértése: az Adóhatóság mérlegelési jogkörétől függően 0-5mFt-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

3. Kapcsolt vállalkozások bejelentési és kijelentési kötelezettsége: elmaradt bejelentésekként 500eFt-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

4. Szokásos piaci ár elvének megsértése: Tao. tv. 18.§. szerint a kapcsolt vállalkozásoknak a társasági, helyi iparűzési, innovációs járulék, Robin-Hood stb. adóalapjukat módosítaniuk kell olyan összegre, mintha szokásos piaci áron működtek volna együtt.

5. CBCR bejelentési kötelezettség: elmulasztása, határidőn túli teljesítése 20 mFt-ig terjedő mulasztási bírsággal sútjható évente.