Amit az elévülésről tudni kell

Elévülés szabályai 2015

Az elévülés szabályait sokan még mindig helytelenül értelmezik öt évben, de a szabályozás nem ennyire egyszerű. Mikor hosszabbodik meg az elévülés és mikor lehet fellélegezni, hogy a NAV már bizonyos éveket nem ellenőrizhet? Cikkünkből megtudhatja a lényeget.

Az elévülés szabályait az ART. (2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről) 164.§. és 164/A.§. tartalmazza.
 
Hogyan kell számolni az elévülési időt főszabályként?
 
Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog - ha törvény másként nem rendelkezik - annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt.
 
Tehát például a 2009-es évről a társasági adó bevallást 2010. május 31-ig kellett beadni, ennek az évnek az utolsó napja 2010. december 31. Ehhez az időponthoz kell hozzáadnunk öt évet ahhoz, hogy az elévülés időpontját megkapjuk, mely 2015. december 31-e lesz.
 
Egy negyedéves ÁFA bevalló cég esetén például a 2012. II. negyedévi ÁFA bevallás benyújtásának határideje 2012. július 20-a volt, itt a bevallás évének utolsó naptári napja 2012. december 31-e. Ehhez az időponthoz az öt évet hozzáadva kapjuk meg az elévülés időpontját, mely 2017. december 31-e lesz.
 
A költségvetési támogatások igénylésénél ugyanígy kell eljárni a számításnál.
 
Mikor hosszabbodik meg hat hónappal az elévülés?
 
Abban az esetben, ha az adóbevallást késedelmesen nyújtják be, vagy a költségvetési támogatást késve igénylik meg, és a bevallás benyújtásakor, illetve a költségvetési támogatás igénylésekor az elévülésig kevesebb, mint hat hónap van hátra.
 
Mi a helyzet az elévüléssel, ha bűncselekmény gyanúja áll fenn?
 
Ha az adóra, költségvetési támogatásra vonatkozó Btk. szerinti csalást (Btk. 373.§), költségvetési csalást (Btk. 396.§.), csődbűncselekményt (Btk. 404.§.) a bíróság jogerősen megállapította, akkor az adó megállapításához való jog nem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül. Itt fontos, hogy voltak korábbi szabályok is, mely alapján adóval kapcsolatos bűncselekmény állapítható meg, ezeket az ART. részletesen tartalmazza.
 
Mi történik, ha önellenőrzést nyújtunk be?
Ha olyan önellenőrzést nyújtunk be, amelyben az adózó javára mutatkozik adókülönbözet, akkor a fentiekben bemutatott elévülési idő megszakításra kerül. Ilyenkor az időszak elölről indul.
 
Mi a helyzet az adótartozás végrehajthatóságának elévülésével?
 
Az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik. Az adóbevallás késedelmes benyújtása esetén az adótartozás végrehajtásához való jog elévülése megszakad. Ha az adózó ellen felszámolási eljárás indul, az adótartozás végrehajtásához való jog elévülése a felszámolás kezdő időpontjával megszakad, és az elévülés a felszámolási eljárás befejezéséről hozott döntés jogerőre emelkedését követő napon újból megkezdődik. Ha az adó, a bírság és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás végrehajtásához való jog elévült, a tartozást terhelő késedelmi pótlékot is elévültnek kell tekinteni.
 
Mi történik, ha az adóhatóság határozatát a bíróság felülvizsgálja?
 
A másodfokú adóhatósági határozat jogerőre emelkedésétől a bíróság határozatának jogerőre emelkedéséig, felülvizsgálati kérelem esetén a felülvizsgálati kérelem elbírálásáig az adó megállapításához való jog elévülése nyugszik.
 
Mi történik bűnügyi zárlat, fizetési kedvezmény időszaka alatt?
 
Nyugszik az elévülés a végrehajtási eljárás felfüggesztésének és szünetelésének, az adózó vagyonának egészére elrendelt bűnügyi zárlatnak, továbbá törvényben biztosított fizetési kedvezménynek vagy feltételhez kötött adómentességnek az időtartama alatt. A jelzálogjog bejegyzése az elévülés nyugvása szempontjából a végrehajtási eljárás felfüggesztésével esik egy tekintet alá.
 
Mikor végezhet a NAV elévült időszakra mégis ellenőrzést?
 
A kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés alapján - ha a nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a kölcsönös egyeztetési eljárás lefolytatásának feltétele, hogy az eljárás megindítására irányuló kérelem vagy bármilyen arra utaló értesítés, amely az eljárás megindításának alapjául szolgál, a másik szerződő állam illetékes hatóságától az adómegállapításhoz való jog vagy az adó-visszatérítés iránti jog elévülési idején belül a magyar illetékes hatósághoz beérkezzen. A kölcsönös egyeztetési eljárás során az adóhatóság az elévülési időn túl is végezhet az eljárás lefolytatásához szükséges ellenőrzési cselekményeket. A kölcsönös egyeztetési eljárás eredményeként létrejött megállapodást azon adómegállapítási időszakok vonatkozásában is végre kell hajtani, amelyek a megállapodás megkötésének időpontjában már elévültek.
 
Hagyatéki eljárás esetében hogyan alakul az elévülési időszak?
 
Amennyiben hagyatéki eljárás lefolytatására kerül sor, úgy az adó megállapításához, az adótartozás végrehajtásához és a költségvetési támogatás igényléséhez való jog elévülése az adózó halálának napjától a hagyatéki eljárást lezáró döntés jogerőre emelkedésének időpontjáig nyugszik.
 
Mikor hosszabbodik meg az adó megállapításához való jog 12 hónappal?
 
Az adó megállapításához való jog elévülése 12 hónappal meghosszabbodik,
a) egy alkalommal, ha a felettes adóhatóság a másodfokú eljárás keretében, vagy
b) a felettes adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter vagy a NAV felügyeletére kijelölt miniszter felügyeleti intézkedés keretében, illetve
c) az adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata során a bíróság
új eljárás lefolytatását rendeli el.
 
Kép: Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net
 
Cikkem 2015. május 28-én jelent meg az Adó Online oldalán.

Új hozzászólás beküldése

A mező tartalma nem nyilvános.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

További információ a formázási lehetőségekről