Mentességek a transzferár nyilvántartás készítése alól

Transzferár nyilvántartás mentességek

Milyen esetekben mentesülhetünk a transzferár nyilvántartás készítése alól?

A 22/2009. Pénzügyminisztériumi Rendelet 2012-től több mentességet is megfogalmaz arra vonatkozóan, hogy mikor nem kell transzferár dokumentációt készítenie a vállalkozásoknak.

Nézzük, melyek ezek a mentességek!

Nem terheli a Rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség az adózót

a) magánszeméllyel nem egyéni vállalkozóként kötött szerződése alapján,

b) ha a Tao. 18. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kis- és középvállalkozás (közös beszerzés és értékesítés érdekében létrehozott - versenyhátrány megszüntetését célzó - tartós szerződéskötés esetében),

c) a Tao. 18. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén (belföldi illetőségű adózó külföldi telephelye és kapcsolt vállalkozása közötti ügylet tekintetében),

d) azon ellenőrzött ügylettel kapcsolatban, amelynek vonatkozásában a szokásos piaci árat az állami adóhatóság határozatban megállapította, a határozat érvényességének időtartamára,

e) nem főtevékenység keretében nyújtott szolgáltatás, termékértékesítés ellenértékének kapcsolt vállalkozás részére változatlan összegben történő átterhelése esetén, feltéve, hogy a szolgáltatást nyújtó, termékértékesítő társaság az adózóval (külföldi személlyel) vagy a költséget viselő féllel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll,

f) ingyenes pénzeszköz-átadás esetén,

g) ha a szerződés alapján történő teljesítések értéke (áfa nélkül számított) szokásos piaci áron az 50 millió forintot nem haladja meg a szerződés megkötésétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakban, azzal, hogy az értékhatár megállapításánál - az összevonás tényétől függetlenül - az e rendelet szerint összevonható szerződésekben szereplő ügyletek értékét együttesen kell figyelembe venni.

Nem terheli a rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség az adózót a tőkepiacról szóló törvény szerinti tőzsdei ügylet, továbbá meghatározott összegben rögzített hatósági ár vagy jogszabályban meghatározott más ár alkalmazása esetében.

Az adózó - az előző bekezdésben foglaltaktól eltérően - nem mentesül az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség alól bennfentes kereskedelem és tisztességtelen árfolyam-befolyásolás, illetve jogszabály megsértésével alkalmazott ár esetében.

A fenti mentességek az Ön vállalkozása számára is könnyítést jelenthetnek a 2012. évtől kezdődően.

Bizonytalan a mentességek alkalmazásában? Kérdéseit itt felteheti!

Új hozzászólás beküldése

A mező tartalma nem nyilvános.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

További információ a formázási lehetőségekről